2011-3-29
Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ


Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

VI анги

А вариант

 1. Компьютерийн товчлуурт гарны үүрэг

 2. Hardware буюу техник хангамж гэж юу вэ?

 3. Word Pad программын үүрэг, ачаалах аргууд

 4. Format-Font команд ямар үүрэгтэй вэ?

 5. View-Toolbars командаар сонгогдох хэрэгслийн мөрийг тайлбарла

Б вариант

 1. Компьютерийн хатуу дискний үүрэг

 2. Software буюу программ хангамж гэж юу вэ?

 3. Word Pad программын үндсэн цонхны бүтэц

 4. File-Page Setup команд ямар үүрэгтэй вэ?

 5. View-Format Bar командаар сонгогдох хэрэгслийн мөрийг тайлбарла

Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

VII анги

А вариант

 1. Компьютерийн дагалдах байгууламжууд гэж юу вэ? тоочиж бич.

 2. Компьютерийн товчлуурт гарны үүрэг

 3. Hardware буюу техник хангамж гэж юу вэ?

 4. Алгоритмыг дүрслэх аргуудыг бич.

 5. Кубын ирмэгүүд нь өгөгдсөн бол эзэлхүүнийг олох блок схем зур.

Б вариант

 1. Компьютерийн үндсэн байгууламжууд гэж юу вэ? тоочиж бич.

 2. Компьютерийн хатуу дискний үүрэг

 3. Software буюу программ хангамж гэж юу вэ?

 4. Алгоритмын төрлүүдийг бич.

 5. Кубын ирмэгүүд нь өгөгдсөн бол периметрийг олох алгоритмын блок схемыг зур.

Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

VIII анги

А вариант

 1. a, b тооны ихийг олох алгоритмын блок схем зур?

 2. Бичвэрийн тохиргоо хийх тухай.

 3. Standard хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 4. Хүснэгтийг үүсгэх аргууд

 5. Хүснэгтийн багануудыг ижил өргөнтэй болгох командыг бич.

Б вариант

 1. a, b,c ирмэгтэй куб ба d, k, l ирмэгтэй кубуудын эзэлхүүний ихийг олох алгоритмын блок схем зур?

 2. Хуудасны тохиргоо хийх тухай.

 3. Formatting хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 4. Хүснэгтийг сонгож, идэвхижүүлэх аргууд

 5. Хүснэгтийн мөрүүдийг ижил өргөнтэй болгох командыг бич

  Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

IХ анги

А вариант

 1. a, b тооны ихийг олох алгоритмын блок схем зур?

 2. Бичвэрийн тохиргоо хийх тухай.

 3. Standard хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 4. Хүснэгтийг үүсгэх аргууд

 5. Хүснэгтийн багануудыг ижил өргөнтэй болгох командыг бич.

Б вариант

 1. a, b,c ирмэгтэй куб ба d, k, l ирмэгтэй кубуудын ихийг олох алгоритмын блок схем зур?

 2. Хуудасны тохиргоо хийх тухай.

 3. Formatting хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 4. Хүснэгтийг сонгож, идэвхижүүлэх аргууд

 5. Хүснэгтийн мөрүүдийг ижил өргөнтэй болгох командыг бич

Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

Х анги

А вариант

 1. Бичвэрийн тохиргоо хийх тухай.

 2. Standard хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 3. Хүснэгтийг үүсгэх аргууд

 4. Хүснэгтийн багануудыг ижил өргөнтэй болгох командыг бич.

 5. График /Chart/ байгуулах тухай

Б вариант

 1. Хуудасны тохиргоо хийх тухай.

 2. Formatting хэрэгслийн мөр /toolbars/ -ийг тайлбарла.

 3. Хүснэгтийг сонгож, идэвхижүүлэх аргууд

 4. Хүснэгтийн мөрүүдийг ижил өргөнтэй болгох командыг бич

 5. Гоёмсог бичвэр /Word Art/ хийх тухай


Бичсэн: zulaa | цаг: 07:07 | хичээл
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих


Энэ бичлэг нийт 926 удаа уншигдсан.
idiomatic-dormant