2011-04-04
test geriin daalgawar
2011-04-01
Программ хангамж
2011-03-29
Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ


Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

VI анги

А вариант

 1. Компьютерийн товчлуурт гарны үүрэг

 2. Hardware буюу техник хангамж гэж юу вэ?

 3. Word Pad программын үүрэг, ачаалах аргууд

 4. Format-Font команд ямар үүрэгтэй вэ?

 5. View-Toolbars командаар сонгогдох хэрэгслийн мөрийг тайлбарла

Б вариант

 1. Компьютерийн хатуу дискний үүрэг

 2. Software буюу программ хангамж гэж юу вэ?

 3. Word Pad программын үндсэн цонхны бүтэц

 4. File-Page Setup команд ямар үүрэгтэй вэ?

 5. View-Format Bar командаар сонгогдох хэрэгслийн мөрийг тайлбарла

Мэдээлэл зүйн хичээлийн ТТШ

VII анги

А вариант

 1. Ком...

2011-03-29
алгоритм

Mэдээлэлзүй

 • энгийн хялбар бодлогын алгоритмыг зохиох
 • хоёрт ба аравтын тооллын системийн тоог нэг системээс нөгөөд шилжүүлэх
 • мэдээлэл
 • мэдээллийн технологиор мэдээлэл боловсруулах
 • компьютерийг бусад хичээлийн сургалтад


Мэдээлэл, амьд байгаль, нийгэм, техникийн аливаа үйл мэдээлэл солилцооны үндсэн дээр явагддаг болох нь, мэдээлэл зүйн судлах зүйл, мэдээллийг цуглуулах, дамжуулах, боловсруулах, хэрэглэх, хадгалах, компьютерийн нийгэмд гүйцэтгэж буй үүрэг, хэрэглээ, хөгжил.

2.       Компьютерийн ерөнхий бүтэц
Мэдээллийг кодлох, хоёрт ба аравтын тооллын систем, тоог нэг системээс нөгөөд шил...